w 南平香料林基地建设及...
 w 闽北林产工业贸易园区...
 w 宁德市临港石化基地项目
 w 莆田市东吴港区10万...
 w 莆田市秀屿港口综合信...
 w 莆田市湄洲湾东吴船舶...
 w 莆田市罗屿25万吨级...