w 大功率模块用金属/陶...
 w 纳米技术在工业润滑油...
 w 超高强度纤维增强塑料...
 w 紫杉醇和多烯紫杉醇针...
 w 高纯度加兰他敏提纯技术
 w 优质高产杂交稻和超级...
 w 南平香料林基地建设及...
 w 闽北林产工业贸易园区...
 w 宁德市临港石化基地项目
 w 莆田市东吴港区10万...
 w 莆田市秀屿港口综合信...
 w 莆田市湄洲湾东吴船舶...
 w 莆田市罗屿25万吨级...